BekendmakingVerleende APV vergunning incidentele standplaatsvergunning verkoop stroopwafels

Ouderzorg en Binnenhof
Een incidentele standplaatsvergunning voor de verkoop van stroopwafels op 9 februari 2019 ten behoeve van Scouting Van der Does Liethorp
Locatie : Plein Winkelhof en bij Winkelcentrum Santhorst
Datum besluit : 22 oktober 2018

Heel Leiderdorp
Een incidentele ventvergunning voor de verkoop van stroopwafels op 9 februari 2019 ten behoeve van Scouting Van der Does Liethorp
Locatie : Heel Leiderdorp
Datum besluit : 22 oktober 2018

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 25 oktober 2018 tot 6 december 2018, tenzij anders vermeld.

Informatie