BekendmakingVerleende APV vergunning intocht Sinterklaas 2018

Heel Leiderdorp
Voor de Intocht van Sint Nicolaas op 17 november 2018 van 09.00 uur tot 14.00 uur
Locatie : Optocht door heel Leiderdorp
Datum besluit : 31 oktober 2018

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 8 november 2018 tot 20 december 2018, tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.
Vergunningen inzien? Mail info@leiderdorp.nl.

 

Informatie