BekendmakingVerleende APV vergunning kabels en leidingen

Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en/of Leidingen nabij de Nijenrode door Liander N.V.

Locatie: Nijenrode

Datum besluit: 29 juli 2013

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Nijenrode   Leiderdorp Nederland