BekendmakingVerleende APV vergunning kabels en leidingen

Binnenhof

Uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en/of leidingen

Locatie: Muzenlaan en Cor Gordijnsingel

Datum besluit: 11 februari 2015

Bezwaar t/m: 26 maart 2015

Informatie