BekendmakingVerleende APV vergunning kabels en leidingen Voorhof

Voorhof

Uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en/of leidingen

Locatie: t.h.v. Kerveltuin 9

Datum besluit: 18 februari 2015

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Kerveltuin  9  Leiderdorp Nederland