BekendmakingVerleende APV vergunning mogelijk geluidshinder verbouwing AH Santhorst

Ouderzorg
Mogelijke geluidshinder tijdens de verbouwing van de AH vestiging in winkelcentrum Santhorst op zaterdag 3 februari 2018 van 19:00 – 00.00 uur en op zondag 4 februari van 13.00 tot 20.00 uur
Locatie : Laan van Ouderzorg 2
Datum besluit : 29 januari 2018
De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 1 februari tot en met 15 maart, tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Laan van Ouderzorg 2  Leiderdorp Nederland