BekendmakingVerleende APV vergunning ontheffing geluidsoverlast werkzaamheden Zijlbrug en Spanjaardsbrug

Leiderdorp
Ontheffing geluidsoverlast en Zondagswet tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de Zijlbrug van 23 juli tot 30 augustus 2018 en aan de Spanjaardsbrug van 31 augustus tot 27 november 2018
Locatie : Spanjaardsbrug en Zijlbrug
Datum besluit : 5 juli 2018

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 12 juli tot 23 augustus, tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Vergunningen inzien? Mail info@leiderdorp.nl.

 

Informatie