BekendmakingVerleende APV vergunning ontheffing uitvoeren onderhoudswerkzaamheden buiten reguliere werktijden

Leiderdorp
Verlenging ontheffing voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden buiten reguliere werktijden:
• Zijlbrug van 1 oktober tot en met 19 oktober
• Spanjaardsbrug van 5 november tot en met 16 december
Datum besluit : 26 september 2018

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 4 oktober 2018 tot 15 november 2018, tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

 

Informatie