BekendmakingVerleende APV vergunning ontheffing verhuur scoutingaccomodatie

Ontheffing voor de verhuur van de scoutingaccommodatie aan studentenverenigingen in de periode van 10 tot en met 31 augustus 2018

Locatie                                 : Boomgaardlaan 24

Datum besluit                   : 16 juli 2018

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Boomgaardlaan 24  Leiderdorp Nederland