BekendmakingVerleende APV vergunning Open Dag brandweer 2016

Elisabethhof

Het organiseren van een Open Dag en vaardigheidstoets van de brandweer op zaterdag 17 september 2016
Locatie: brandweerkazerne Simon Smitweg 11
Datum besluit: 6 september 2016


De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 8 september 2016 tot 20 oktober, tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Simon Smitweg 11  Leiderdorp Nederland