BekendmakingVerleende APV vergunning organiseren 071 borrel

Organiseren van de 071 borrel op 4 augustus 2017 van 18:00 – 00:00 uur op het terrein van Brasserie Park
Locatie: van Diepeningenlaan 2
Datum besluit: 18 juli 2017

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 20 juli 2017 tot 31 augustus 2017, tenzij anders vermeld.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van Diepeningenlaan 2  Leiderdorp Nederland