BekendmakingVerleende APV vergunning organiseren 071borrel

Ouderzorg
Organiseren van de 071 borrel op 6 juli 2018 van 18.00 tot 00.00 uur
Locatie: van Diepeningenlaan 2
Datum besluit: 27 juni 2018

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 28 juni 2018 tot 9 augustus 2018, tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van Diepeningenlaan 2  Leiderdorp Nederland