BekendmakingVerleende APV vergunning organiseren Dag van het Park

Ouderzorg
Organiseren van de Dag van het Park op 16 september 2018 van 11.00 uur tot 16.00 uur
Locatie : Park de Houtkamp rond de kinderboerderij
Datum besluit : 28 augustus 2018

Informatie