BekendmakingVerleende APV vergunning organiseren Jaarmarkt Leiderdorp 2018

Organiseren van Jaarmarkt Leiderdorp op 8 september 2018 van 12.00 uur tot 21.00 uur
Locatie : Laan van Berendrecht en plein aan Statendaalder
Datum besluit : 3 september 2018

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 6 september 2018 tot 18 oktober 2018, tenzij anders vermeld.
Vergunningen inzien? Mail info@leiderdorp.nl

Informatie