BekendmakingVerleende APV vergunning organiseren Kerstafette

Heel Leiderdorp

Organiseren van de "Kerstafette 2016" op 9, 10 en 11 december 2016
• Kerstmarkt in de Sterrentuin, van Diepeningenlaan 110, op 11 december van 13:00-16:30 uur
• Kerstmarkt en diverse activiteiten binnen en buiten de Dorpskerk (Hoofdstraat 19) op 9 december van 19.00-21.30 uur, op 10 december van 12.00-21.00 uur en op 11 december van 13.00-18.00 uur
• Sterrentocht; optocht waarbij twee podia met theatervoorstellingen worden aangedaan op 10 december van 16.00-18.00 uur. Startpunt Laan van Berendrecht daarna langs de Van Diepeningenlaan, de Tollenaerssingel, Ockenrode en de Hoofdstraat. De optocht eindigt bij de Dorpskerk.
Datum besluit: 6 december 2016

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 8 december 2016 tot 19 januari 2017, tenzij anders vermeld.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op    Leiderdorp Nederland