BekendmakingVerleende APV vergunning organiseren Kerstafette

Ouderzorg
Organiseren van Kerstafette 2017, Kerstmarkt Sterrentuin op 9 december 2017
Locatie: Van Diepeningenlaan 110A
Datum besluit: 23 november 2017

Kerkwijk
Organiseren van Kerstafette 2017, Kerstmarkt in de Dorpskerk en kerktuin op 8, 9 en 10 december 2017
Locatie: Hoofdstraat 19
Datum besluit: 23 november 2017

Ouderzorg/Heel Leiderdorp
Organiseren van Kerstafette 2017, Sterrentocht, Santarun en Kinderkerstmarkt op 9 december 2017
Locatie: Van Diepeningenlaan 2 en diverse routes door Leiderdorp
Datum besluit: 23 november 2017

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 30 november 2017 tot 11 januari 2018, tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van Diepeningenlaan 110A  Leiderdorp Nederland en op Hoofdstraat 19  Leiderdorp Nederland