BekendmakingVerleende APV vergunning organiseren toneelvoorstelling

Zijlkwartier
Organiseren van een toneelvoorstelling op 10 november 2018 van 19.30 tot 22.30 uur.
Locatie : van der Marckstraat 19
Datum verleend : 5 juni 2018

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 14 juni 2018 tot 26 juli 2018, tenzij anders vermeld.
Vergunningen inzien? Mail info@leiderdorp.nl.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van der Marckstraat 19  Leiderdorp Nederland