BekendmakingVerleende APV vergunning organiseren Traithlon

Heel Leiderdorp
Organiseren van de Triatlon Leiderdorp op 10 augustus 2014
Locatie: heel Leiderdorp
Datum besluit: 4 augustus 2014

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 5 augustus tot en met 16 september 2014 tenzij anders vermeld.

Informatie