BekendmakingVerleende APV vergunning organiseren Traithlon 12 augustus

Het organiseren van de triathlon Leiderdorp op 12 augustus 2018 van 8.30 uur tot 15.00 uur
Locatie: Baanderij en water De Zijl
Datum besluit: 19 juli 2018

Informatie