BekendmakingVerleende APV vergunning organiseren Van Rijn festival

Ouderzorg
Organiseren van het Van Rijn Festival op 16 september 2018 van 14.30 uur tot 21.30 uur
Locatie : rondom de vijver Laan van Berendrecht/Houtkamp
Datum besluit : 30 augustus 2018

Informatie