BekendmakingVerleende APV vergunning plaatsen driehoeksborden Jaarmarkt

Heel Leiderdorp
Het plaatsen van 10 driehoeksreclameborden voor de aankondiging van de Jaarmarkt in de periode van 27 augustus tot en met 10 september 2018
Locatie : heel Leiderdorp
Datum besluit : 21 augustus 2018

Informatie