BekendmakingVerleende APV vergunning plaatsen driehoeksreclameborden

Heel Leiderdorp

Het plaatsen van 10 driehoeksreclameborden met de aankondiging van de open dag van MBO Rijnland op 6 november 2017 in de periode van 30 oktober tot en met 6 november 2017
Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum besluit: 14 september 2017

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 21 september tot en met 2 november 2017, tenzij anders vermeld.

 

Informatie