BekendmakingVerleende APV vergunning plaatsen driehoeksreclameborden

Heel Leiderdorp

Plaatsen van driehoeksreclameborden in de periode van 14 januari tot en met 27 januari 2018 en van 11 tot en met 23 februari 2018 voor een campagne van de VVD
Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum besluit: 28 september 2017

Plaatsen van driehoeksreclameborden in de periode van 16 tot en met 29 oktober 2017 voor de aankondiging van een open avond Educatie Zorgsector LUMC
Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum besluit: 28 september 2017

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 5 oktober 2017 tot 16 november 2017, tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

 

Informatie