BekendmakingVerleende APV vergunning plaatsen driehoeksreclameborden

Heel Leiderdorp

Plaatsen 10 driehoeksreclameborden met de aankondiging van de tentoonstelling Spelen met wiskunde in museum Boerhaave in de periode van 19 februari tot en met 1 maart 2018

Locatie                                 : Engelendaal en Persant Snoepweg

Datum besluit                   : 7 februari 2018

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 15 februari  tot en met 29 maart tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

 

Informatie