BekendmakingVerleende APV vergunning plaatsen driehoeksreclameborden

Heel Leiderdorp

Plaatsen van 10 driehoeks reclameborden voor de campagne "Kom kijken naar de nieuwe beeldententoonstelling in de Heemtuin" in de periode van 20 mei tot en met 27 mei 2018
Locatie : Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum besluit : 26 april 2018

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 3 mei 2018 tot 14 juni 2018, tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

 

Informatie