BekendmakingVerleende APV vergunning plaatsen klein terras

Kerkwijk
Plaatsen van een klein terras voor Café de Koning op 27 april 2018 van 14.00 tot 20.00 uur
Locatie Koningstraat 1-5
Datum besluit: 24 april 2018

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 26 april 2018 tot 7 juni 2018, tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Koningstraat 1-5  Leiderdorp Nederland