BekendmakingVerleende APV vergunning plaatsen reclameborden

Plaatsen van reclameborden voor het ROC Leiden

Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg

Datum besluit: 5 februari 2015

Bezwaar t/m: 23 maart 2015

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Engelendaal   Leiderdorp Nederland en op Gemeente Leiderdorp en op Persant Snoepweg   Leiderdorp Nederland