BekendmakingVerleende APV vergunning plaatsen reclameborden

Leiderdorp

Plaatsen van reclameborden met verkiezingsboodschap van de PvdA

Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg

Datum besluit: 11 februari 2015

Bezwaar t/m: 26 maart 2015

Informatie