BekendmakingVerleende APV vergunning plaatsen reclameborden

Heel Leiderdorp

Het plaatsen van 10 driehoeksborden voor de aankondiging van het Dilemma Debat op 22 februari 2018 in de Dorpskerk
Locatie : Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum besluit : 5 februari 2018

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 15 februari tot en met 22 maart, tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie