BekendmakingVerleende APV vergunning plaatsen reclameborden

Heel Leiderdorp

Het plaatsen van 10 driehoeksreclameborden voor de aankondiging van de campagne Fietsmaatjes in de periode van 16 april tot en met 29 april 2018
Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum besluit: 9 april 2018
De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 12 april 2018 tot 24 mei 2018, tenzij anders vermeld.

Informatie