BekendmakingVerleende APV vergunning plaatsen spandoeken

Heel Leiderdorp
Het plaatsten van 9 spandoeken op diverse locaties ten behoeve van de Christa Mensert Memorial Ride in de periode van 28 augustus tot en met 10 september 2017
Locatie: diverse locaties door Leiderdorp
Datum besluit: 27 juli 2017

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 3 augustus tot 14 september 2017, tenzij anders vermeld.

Een vergunning inzien? Mail info@leiderdorp.nl.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

 

Informatie