BekendmakingVerleende APV vergunning plaatsen van driehoekige reclameborden

Het plaatsen van driehoekige reclameborden voor de aankondiging van de Kerstmarkt in de Dorpskerk, als onderdeel van de Kerstafette in de periode van 3 tot en met 17 december 2018
Locatie : Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum besluit : 18 september 2018


De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 27 september 2018 tot 8 november 2018, tenzij anders vermeld

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie