BekendmakingVerleende APV vergunning reclameborden

Verleend

Heel Leiderdorp

Plaatsen van 10 driehoekige reclameborden voor de aankondiging van Leiden Culinair in de periode van 12 tot en met 25 juni 2017
Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum besluit: 7 juni 2017

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 15 juni tot 27 juli 2017, tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie