BekendmakingVerleende APV vergunning reclameborden

Heel Leiderdorp

Het plaatsen van 10 driehoekige reclameborden voor de aankondiging van laatste kans tentoonstelling Sieraden Museum Wereldculturen
Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg.
Datum besluit: 11 oktober 2017

Informatie