BekendmakingVerleende APV vergunning roeidriekamp

Driegatenbrug
Organiseren van de Northwave/Asopos roeidriekamp op 16 juni 2018 van 08.00 tot 20.00 uur.
Locatie : Zijlstroom 137
Datum besluit : 15 mei 2018

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 24 mei 2018 tot 5 juli 2018, tenzij anders vermeld.

Vergunningen inzien? Mail naar info@leiderdorp.nl.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Zijlstroom 137  Leiderdorp Nederland