BekendmakingVerleende APV vergunning seizoenstandplaats

Binnenhof

Voor een seizoenstandplaats voor de verkoop van kerstbomen in de maand december 2018
Locatie : plein aan de Statendaalder.
Datum besluit : 23 oktober 2018

Verlengen van de standplaatsvergunning voor de verkoop van bloemen en planten in 2019
Locatie : plein aan de Statendaalder
Datum besluit : 23 oktober 2018

Informatie