BekendmakingVerleende APV vergunning standplaats Koningsdag

Kerkwijk

Innemen van een standplaats tijdens Koningsdag
Locatie: Hoofdstraat 11
Datum besluit: 25 april 2017

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Hoofdstraat 11  Leiderdorp Nederland