BekendmakingVerleende APV vergunning standplaatsvergunning kaas en zuivelproducten

Ouderzorg

Verlengen van de standplaatsvergunning voor de verkoop van kaas en zuivelproducten op alle vrijdagen in 2019
Locatie : Van Diepeningenlaan
Datum besluit : 18 december 2018

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

 

Informatie