BekendmakingVerleende APV vergunning straatspeeldag Zaalberg

Voor het organiseren van de nationale straatspeeldag in de Zaalberg op woensdag 2 juni;


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Zaalberg,   Leiderdorp Nederland