BekendmakingVerleende APV vergunning uitvoeren werkzaamheden kabels en leidingen

Ouderzorg
Uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en/of leidingen
Locatie : nabij Brederode 10
Datum besluit : 2 mei 2018

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 10 mei 2018 tot 21 juni 2018, tenzij anders vermeld.
Vergunningen inzien? Mail info@leiderdorp.nl.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Brederode 10  Leiderdorp Nederland