BekendmakingVerleende APV vergunning uitvoeren werkzaamheden kabels

De Schansen

Uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en/of leidingen
Locatie: Wilddreef 1-11
Datum besluit: 10 november 2016
Uitvoering werk: tussen 30 december 2016 en 30 juni 2017

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 17 november tot en met 29 december tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (dit ziet u in de ondertekening van het besluit, in de meeste gevallen is dit het College van burgemeester en wethouders).
Dit doet u door het bezwaar aan het betreffende bestuursorgaan te richten en per post te versturen naar Postbus 35 2350 AA Leiderdorp.
Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Tenslotte dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. Als u ook uw telefoonnummer vermeldt kan het bestuursorgaan contact met u opnemen.
Indien sprake is van een voorgenomen besluit waarbij belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze in te dienen dan kunt u deze zienswijze naar hetzelfde adres sturen. Voor informatie over beroep verwijzen wij u naar de website www.rechtspraak.nl.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Wilddreef 1-11  Leiderdorp Nederland