BekendmakingVerleende APV vergunning verkoop aardappelen

Binnenhof

Verlengen van de standplaatsvergunning voor de verkoop van aardappelen groente en fruit op alle zaterdagen in 2019

Locatie                                 : Plein Statendaalder

Datum besluit                   : 8 januari 2019

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Statendaalder   Leiderdorp Nederland