BekendmakingVerleende APV vergunning verkoop Italiaans schepijs

Heel Leiderdorp

Verlengen van de ventvergunning voor 2018 voor de verkoop van Italiaans schepijs drie dagen per week
Locatie: heel Leiderdorp
Datum besluit: 30 november 2017

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 7 december 2017 tot en met 18 januari 2018, tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

 

Informatie