BekendmakingVerleende APV vergunning verkoop visproducten

Ouderzorg

Verlengen van de standplaatsvergunning voor de verkoop van visproducten op woensdag en zaterdag  in 2019

Locatie                                 : Van Diepeningenlaan, Winkelcentrum Santhorst

Datum besluit                   : 14 januari 2019

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van Diepeningenlaan   Leiderdorp Nederland