BekendmakingVerleende APV vergunning verkoop vuurwerk

Baanderij

Verkoop van consumentenvuurwerk op 29, 30 en 31 december 2016
Locatie: Lijnbaan 3a
Datum verleend: 23 november 2016

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 1 december tot en met 12 januari tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast is het bezwaarschrift ondertekend en richt u het aan het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Indien sprake is van een voorgenomen besluit waarbij belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze in te dienen dan kunt u deze zienswijze naar hetzelfde adres sturen. Voor informatie over beroep verwijzen wij u naar de website www.rechtspraak.nl.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Lijnbaan  3a  Leiderdorp Nederland