BekendmakingVerleende APV vergunning verlengen standplaatsvergunning

Kerkwijk
Verlengen van de standplaatsvergunning voor de verkoop van groenten en fruit voor 2018 op het terrein van Ranzijn
Locatie : Willem-Alexanderlaan 15
Datum besluit : 2 januari 2018
Bezwaar t/m : 14 februari 2018

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 11 januari 2018 tot en met 22 februari 2018, tenzij anders vermeld.

Vergunningen inzien? Mail naar info@leiderdorp.nl.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener ervan, de dagtekening en het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend.
Indiening van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien u wilt voorkomen dat het genomen besluit wordt uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift - aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een voorlopige voorziening vragen.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Willem-Alexanderlaan 15  Leiderdorp Nederland