BekendmakingVerleende APV vergunning verlengen standplaatsvergunning en seizoensstandplaats

Winkelhof

Verlengen van de standplaatsvergunning voor de verkoop van bloemen en planten voor het jaar 2017
Locatie: plein Statendaalder
Datum besluit: 22 september 2016

Seizoenstandplaats voor de verkoop van kerstbomen en aanverwante artikelen voor de maand december 2016
Locatie: plein Statendaalder
Datum besluit: 22 september 2016

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Statendaalder   Leiderdorp Nederland