BekendmakingVerleende APV vergunning week 6 (2021)

Een incidentele standplaatsvergunning voor de verkoop van koek en zopie op 13 en 14 februari 2021 van 10.00 uur tot 18.00 uur
Locatie: bij de Munnikkenmolen
Datum besluit: 10 februari 2021

Informatie