BekendmakingVerleende APV vergunning werkzaamheden Hoofdstraat

Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en/of leidingen nabij de Hoofdstraat te Leiderdorp

Locatie                      :           nabij Hoofdstraat

Datum besluit          :          4 juli 2012

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Hoofdstraat   Leiderdorp Nederland