BekendmakingVerleende APV vergunning werkzaamheden kabels en leidingen

Oranjewijk

Uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en/of leidingen

Locatie: Beatrixstraat 31

Datum besluit: 28 mei 2014

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Beatrixstraat 31  Leiderdorp Nederland